Ianuarie, 2016

Clasa

Algebră

Geometrie

Clasa a V-a

- numere naturale;

- probleme de numărare;

- principiul cutiei.

 

Clasa a VI-a

- numere naturale;

- numere raţionale pozitive (fracţii ordinare, fracţii zecimale);

- probleme de numărare;

- principiul cutiei.

- dreaptă;

- segment;

- unghi.

Clasa a VII-a

- divizibilitate;

- proporţii;

- rădăcină pătrată;

- patrulatere;

- Thales;

- asemănare.

Clasa a VIII-a

- intervale;

- radicali;

- inegalităţi;

- R;

- formule de calcul prescurtat.

- paralelism;

- perpendicularitate.

Clasa a IX-a

- mulţimi de numere (inegalităţi, modul, partea întreagă, inducţia);

- progresii.

- calcul vectorial.

Clasa a X-a

- funcţii: injective, surjective, bijective, inversabile;

- funcţia exponenţială şi logaritmică;

- funcţia radical (inclusiv ecuaţii).

- numere complexe.